04-08-06

Woonforum

Wanneer u een vraag hebt ivm met bouwen/verbouwen/klussen, etc... kan u ze stellen op een nieuw woonforum : Forum

07:32 Gepost door Koenraad in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-02-06

 Ventileren

Als je een huis isoleert en niet goed ventileert loopt de luchtvochtigheid in je huis op. Een te hoge luchtvochtigheid koelt de ruimtes in het huis weer af. Je hebt nu meer energie nodig om je huis te verwarmen. Alleen bij goed ventileren heeft isoleren zin. Hoe kan je nou het beste ventileren en waar komt dat vocht eigenlijk vandaan?

Vocht komt niet alleen van lekkages aan het dak of lekke waterleidingen.Wijzelf brengen ook vocht in de lucht door uitademing en transpiratie. Tezamen met het douchen, handenwassen, toilet doorspoelen, kledingwassen en drogen produceren we met een gezin van vier personen ongeveer 10 liter vocht in de lucht van de woning. Het gevolg van te veel vocht in huis zijn schimmels, ongedierte (zilvervisjes), loslatend behang, rottend houtwerk en langdurig beslagen ruiten. Dit zijn problemen die we kunnen voorkomen o.a. door ventileren. Van de 10 liter vocht die we met zijn vieren creëren, is ongeveer 1½ litervocht p.p. door uitademing en transpiratie. Hier valt weinig aan te doen, waar we wel kunnen opletten is tijdens het koken de wasemkap aan te zetten of een raampje open te doen. De was eerst door de centrifuge halen en proberen zoveel mogelijk buiten te drogen. Tijdens het douchen de ventilator aanzetten. En na het douchen de tegels droogmaken zodat dat vocht niet meer kan verdampen.

Bij raamventilatoren of wasemkappen is het wel belangrijk dat je ook verse lucht aanvoert, zet daarom de badkamer- of keukendeur op een kier of voorzie ze van roosters. Haal de deur er niet helemaal uit. Je loopt hiermee het risico de luchtstroom te verstoren en daarmee ook het hele binnenklimaat.

Tochten

De snelste manier van vocht afvoeren is een ruimte te laten tochten. Dit is alleen niet zo goed voor je eigen gezondheid. Doe dit dus alleen in ruimtes waar je niet hoeft te zijn. Een raam of deur openzetten, is in de winter meestal geen goede optie. De meeste nieuwbouwwoningen zijn daarom voorzien van een mechanische ventilatie. Deze is meestal geplaatst op zolder of bij de cv-ketel. De ventilatiepunten zitten meestal op plekken waar veel vocht of damp voorkomt zoals het toilet, douche, keuken en hal. In deze ruimtes zijn meestal weer roosters in de binnenmuren geplaatst zodat de andere ruimtes ook geventileerd worden. Een mechanische ventilatie staat altijd aan. In de meeste gevallen zit er nog een extra schakelaar waarmee je hem harder kunt laten draaien bijv. als je gaat douchen. Zet de mechanische ventilator nooit helemaal uit, ook niet als je op vakantie gaat. Ook planten, aquariums en huisdieren brengen vocht in huis en die nemen we niet altijd mee op vakantie.

Condens is ook een grote vochtveroorzaker. Condens ontstaat doordat warme lucht meer vocht kan bevatten. Als deze warme lucht nu langs een koud oppervlakte strijkt, bijvoorbeeld een raam, dan koelt deze af. De lucht kan nu minder vocht bevatten. Het vocht condenseert en wordt weer vloeibaar op het koude oppervlakte. Toch nog iets blijven hangen van de natuurkundeles. Bij enkel glas zakt de condens naar beneden en komt weer via de lekdorpel (aluminium profiel aan onderzijde raam) naar buiten. De lekdorpel is voorzien van gaatjes, controleer regelmatig of deze gaatjes niet verstopt zitten. Dubbele beglazing is meestel voorzien van ventilatieroosters aan de bovenzijde. Dubbel glas is beter geïsoleerd, dus het binnenste glas is minder koud. Warme lucht stijgt, dus voordat het kan condenseren wordt het via deze roosters afgevoerd. Sluit deze dus nooit af, ook 's winters niet.

Kort samengevat: In de zomer dus regelmatig lekker alle ramen open. Niet de mechanische ventilatie uitzetten als we op vakantie gaan. In de winter niet alle ventilatieroosters afsluiten, dit scheelt namelijk niet in de stookkosten.

Tot slot: vocht is niet alleen funest voor je huis maar ook schadelijk voor de gezondheid.

Bron: Telegraaf  en
www.bouwenwonen.net

10:58 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-05

Twee maal geld besparen dankzij energiezuinige investeringen

Dankzij het ruim aanbod aan premies, heeft de Vlaming ontdekt dat energiebesparende investeringen wel degelijk lonen. Milieu- en budgetvriendelijk wonen hoeven niet aan elkaar tegengesteld te zijn. Acht energiepremies maken dat je energiebesparende investeringen rechtstreeks bij je jaarlijkse belastingaangifte kan inbrengen en dit tot maximum 620 euro bij nieuwbouw en 750 euro bij renovatie. Zo is het nu bijzonder interessant geworden om je oude cv-ketel te vervangen door een nieuwe, om je dak te isoleren, om superisolerende beglazing te plaatsen, of om te investeren in een zonneboiler.

In combinatie met gelijkaardige initiatieven van de netbeheerders van de elektriciteitsdistributie, vormt dit niet alleen een goede zaak voor het milieu, maar ook een welkome besparing voor ieders portemonnee!

Op de energiewebsite van de Vlaamse overheid www.energiesparen.be kan elke burger in Vlaanderen nagaan op welke energiebesparende maatregel hij beroep kan doen.

Vul je postcode in en zie meteen van welke premies je kan genieten. De bijzonder handige premiemodule geeft je een overzicht van alle federale steunmaatregelen en gewestelijke en gemeentelijke subsidies die in jouw woonplaats van kracht zijn.

Bron : www.livios.be


04:41 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-05

Houten huizen zijn het zuinigst

In Trends van 21 oktober lazen we een artikel over een Amerikaans rapport waaruit blijkt dat hout het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal is voor de constructie van woningen. Het rapport bestudeert de hele levenscyclus van diverse bouwmaterialen en bouwtechnieken: groei, ontginning verwerking, productie verbruik en ten slotte afval.

Al deze gegevens van verschillende bouwproducten zijn ondergebracht in een databank die kan worden geraadpleegd door verbruikers, bouwheren, architecten, politici en ambtenaren. Zo kan elke partij aanbevelingen doen. Daarvoor werden twee typevoorbeelden uitgewerkt in detail. Ten eerste houtskeletbouw versus staalbouw in het koude Mineapolis en als tweede beton versus houtskeletbouw in het warme, vochtige Atlanta.

In Mineapolis slorpt de constructie in hout 17% minder energie op dan staal. Het staal veroorzaakt meer opwarming (26%), meer luchtverontreiniging (14%) en aanzienlijk meer waterverontreiniging (300%). Qua afvalimplicaties waren hout en staal aan elkaar gewaagd. In Atlanta bleek de betonconstructie 16% meer energie op te slorpen dan hout. Ook hier is beton verantwoordelijk voor meer opwarming (31%) en meer luchtverontreiniging (23%). Verder is de afvalimpact veel groter dan bij hout (51%) en de waterverontreiniging is ongeveer gelijk.

Het rapport concludeert dat hout het meest milieuvriendelijke materiaal is voor woningbouw omdat het minder energie opslorpt, minder lucht- en waterverontreiniging veroorzaakt en zodoende de opwarming van de aarde tegengaat.

Bron : www.livios.be


18:06 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-01-05

Wat bespaar je met te isoleren ?

De warmteverliesberekeningen zijn vrij ingewikkeld als je ze goed wil doen. Uitleggen in een blogje zoals deze heeft weinig zin, omdat ik hier geen grafieken en rekenbladen en dergelijke kan op plaatsen. Trouwens moet je nog met de berekende cijfers iets kunnen doen natuurlijk.
 
Doch kan ik hier een voorbeeld geven van het verbruik aan de hand van berekeningen van Stijn, forumbezoeker bij de bondbeterleefmilieu. Zijn reken-analyse is meer dan zomaar een ruwe schatting. Uit berekeningen blijkt dat zijn analyse klopt.
 
Zijn berekeningen kan je makkelijk extrapoleren op uw woning, wanneer u de K-waarde kent, en dat is niet moeilijk te berekenen. (zie vorige berichten).
 
Ik neem zijn tekst integraal over;
-----------------
Eigenlijk kun je heel eenvoudig een ruwe afschatting maken van het verbruik voor de verschillende isolatieniveaus. K30 bijvoorbeeld, betekent dat je 0.3 W verliest per vierkante meter buitenoppervlak (muur, keldervloer of dak) per graad temperatuursverschil.
 
Bij de volgende veronderstellingen:

* verwaarlozen ventilatieverliezen (tamelijk realistisch mits gebruik van balansventilatie)
* verwaarlozen zonnewinsten (als je ze toch meerekent, kun je behoorlijk wat minder verbruiken)
* je huis haalt ook effectief de k-waarde die je vooropstelt, dus een scrupuleus ontwijken van koudebruggen.
* warmtebronnen zoals radiatoren staan voornamelijk opgesteld aan binnenmuren, of je hebt lagetemperatuursverwarming. Een verwarmingselement aan een buitenmuur/venster zetten geeft vanzelfsprekend aanleiding tot meer verlies. Je kunt tamelijk gemakkelijk met dit soort dingen rekening houden in een berekening, maar dan moet je de details van het ontwerp van je huis kennen.
* de buitentemperatuur in Belgie is gemiddeld 9.8 graden, uitgemiddeld over dag en nacht, 365 dagen per jaar; dat wil zeggen dat je gemiddeld het hele jaar door 10 graden verschil hebt tussen binnen en buitentemperatuur (natuurlijk is dat 's winters 20 graden en 's zomers 0 graden verschil, maar dat maakt eigenlijk niets uit voor het resultaat van de berekening).
* als je een vierkant huis bouwt met een gelijkvloers en een verdiep, elk met 100m2 vloer oppervlak (10x10 meter buitenafmetingen), en elk verdiep is (inclusief vloerdikte) 2.9m hoog, dan heb je 232m2 buitenoppervlak (muur+vensters, met gemiddeld 0.3W/m2K verlies). Je vloer die op de buitengrond rust is 100m2. Je dak (helling 20graden) heeft dan een oppervlak van 106m2. Totale buitenoppervlakte: 100 (vloer)+232 (muren+venster) + 106 (dak) = 438m2. Met een gemiddeld temperatuursverschil van 10 graden (over het dak zal dat iets meer zijn, over de vloer iets minder), heb je dan een verlies van 4380W, gemiddeld continu over het hele jaar. Een Watt is een Joule per seconde, en er zijn 31536000 seconden in een jaar, dus verlies je 138127680 kJ, dat je dus zal moeten bijstoken met aardgas. Algemeen, als je een huis hebt met Kx, zal je '4604256 maal x' kJ verbruiken.

* Als je 1 kubieke meter aardgas verbrand, komt er 35000 kJ warmte vrij (veronderstel condensatiegasketel met rendement van 100%). Dus moet je voor Kx '132 maal x' kubieke meter aardgas verstoken per jaar. Met andere woorden:

K10: 132 m3
K20: 264 m3
K30: 396 m3
K40: 528 m3
K50: 660 m3


Dit is ten gevolge van verwarming alleen (dus geen sanitair warm water, mocht iemand dit willen vergelijken met zijn gasrekening).
Er kan best wat gekibbeld worden over deze cijfers, maar aangezien de gemiddelden uit realistische cijfers bestaan (gegevens KMI, enz), en alle formules lineair zijn in hun variabelen, zouden de fouten min of meer moeten uitmiddelen, gesteld dat de aannames vervuld zijn. Als je geen balansventilatie zet, stijgt je verbruik met pakweg 220m3 (volgens cijfers verlies je in een K55 huis gemiddeld 30% van je energie aan natuurlijke ventilatie, als je geen balansventilatie zet). Op z'n minst heb je nu toch al de grootte-ordes van je verbruik en weet je ongeveer waar het vanaf hangt...
---------------------
Met dank aan Stijn.

 

02:24 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-05

Rekenvoorbeeld K-peil

Zie formule in link "K 55 berekening" en maximum toelaatbare k-waarden in link "K 55 norm en hoe berekenen".
 
We nemen als voorbeeld een woning met een verwarmd volume van 900 m³ (V) en een warmteverliesoppervlakte van 450 m² (A = muren + deklagen + vensters + dak).

De berekende globale warmtedoorganskoëfficiënt ks bedraagt 0.75 W/m² K.
De dichtheidsverhouding is dus : 900 m³/450 m² = 2 m.
 
Volgens de tabel (zie link in "k 55 berekening") is de ks ref = 300 maal 0.75/(2+2) = 56.25  W/m²K.
 
Het globale warmtedoorganskoëfficiënt K van het gebouw is dus afgerond 56 W/m²K

20:45 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Berekenen van de globale warmte-isolatiepeil ; het K-peil 55

Volgens het isolatie-decreet moet een woning voldoen aan de minimum waarden voor isolatie,
de zogenaamde K55 norm. (0.55 W/m²k).
Hoe wordt deze berekend ?
 
Globale warmtedoorgangskoëfficiënt
ks = (som van kmj.Amj) + (som van kfj.Afj) + (som van ktj.Atj) + (som van a kpj.Apj) + (som
van 2/3 kij.Aij)
delen door
 (som van Amj) +(som van Afj) +(som van Atj) +(som van Apj) +(som van Aij)
 
 
mj = muren
fj = vensteroppervlakte
tj = dak
pj = oppervlakte vlak boven de grond of de kelders
ij : oppervlakte van de wanden die tegen een niet verwarmd vertrek liggen; krijgt "a" dire
verschillende waarden (1, 2/3, 1/3) al naargelang de vloer boven verwarmde vertrekken, boven
niet-verwarmde vertrekken of juist boven de grond gelegen is.

Dichtheidskoëfficiënt V/A
V = omtreksvolume van het betreffende gebouw (m³)
A = totale buitenoppervlakte van het gebouw (m²) = noemer van ks. De norm geeft eveneens een referentiepeil ks waarvan de waarde afhangt van de dichtheid van het gebouw.

bij V/A kleiner of gelijk aan 1m dan                         K = 100 .ks
bij 1m kleiner dan V/A kleiner of gelijk aan 4m dan  K = 300.ks / (V/A + 2)
bij V/A groter dan 4m dan                                       K = 50.ks
 
15:59 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-01-05

Subsidies voor isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Op deze website : http://www.energiesparen.be/ kan u makkelijk opzoeken van welke premies u kan genieten.
 
Niet alleen geniet u van een premie, maar zal u de investering vrij snel terugverdienen ! Het comfort in uw woning zal verhogen en u draagt uw steentje bij tot het milieu.
 
Doch, gelieve voor alle zekerheid bij de diensten van uw gemeente navraag te doen.

20:16 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

K 55 norm en hoe berekenen ?

De K-waarde is een maat voor het gemiddelde warmteverlies van een gebouw via de volledige buitenomhulling (zowel muren als daken, vloeren, …) in verhouding tot de compactheid van het gebouw. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het gebouw geïsoleerd is.
 
De huidige reglementering eist dat een bepaald globaal isolatiepeil wordt bereikt, of met andere woorden dat het K-peil van het gebouw een bepaalde waarde (0,55 W/m²K) niet overschrijdt.
 
Dit decreet zal in de toekomst nog worden verstrengd.
 
Eisen van het isolatiedecreet.
 
Maximale k-waarden (W/m²K) nieuwbouw :
- buitenmuren :                        0,6
- buitenmueren in de grond :    0,9
- daken :                                 0,6
- vloeren op volle grond :        1,2
- vloeren boven kruipruimte :   0,9
- vloeren kontakt buitenlucht :  0,6
- ramen en deuren :                3,5
 
Maximale k-waarden (W/m²K) vernieuwbouw :
 
- buitenmuren :                      0,6
- buitenmuren in de grond :    0,9
- daken :                                0,4
- vloeren op volle grond :       1,2
- vloeren boven kruipruimte :  0,9 
- vloeren kontakt buitenlucht : 0,6
- ramen en deuren :                 3,5
 
De berekening is nogal omslachtig, daarom is er software die u kan verkrijgen bij bijv. isolatieproducenten, maar ook op het net zijn rekenbladen te vinden : http://arch.ugent.be/valven/oef9_10.xls als voorbeeld om het K-peil te berekenen.
 
 
 
 
 
 
 

19:55 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-05

Hoe k-waarde berekenen ?

k = 1/R
 
R = d/lambda   (het schuine streepje : / staat voor delen). d = dikte van de laag in METER.
R = warmteweerstand
 
Rekenvoorbeeld
De lambda waarde van een isolatiemateriaal is gekend. Bijvoorbeeld voor Isover isocomfort : 0.038 W/mk (lambda) voor een dikte van 60 mm.
 
R = 0.06 m / 0,038 = 1,5789 
 
k-waarde = 1 / 1,5789 = 0.633 W/m²K
 
Op die manier wordt een k-waarde berekend; opgelet, in dit voorbeeld wordt maar één materiaal berekend, een muur bestaat uiteraard ook uit de stenen, pleisterwerk, spouw, buitenmuur,... Alles wordt in rekening gebracht voor de berekening.
12:25 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waarom isoleren ?

De belangrijkste ingreep om een energiezuinige woning te verkrijgen, is het aanbrengen van thermische isolatie. Thermische isolatie heeft tot doel het warmteverlies langs de buitenwanden van de woning (dak, buitenmuren, vloeren en ramen) te verminderen.
 
Bij het isoleren is niet alleen de keuze van het materiaal belangrijk, maar ook een goede en nauwkeurige plaatsing. De boodschap luidt: een isolatielaag mag nergens worden onderbroken en moet één geheel vormen. De mate waarin uw woning goed geisoleerd is, bepaalt voor het grootste deel uw verwarmingsfactuur.
 
Isolatie verhoogt het comfort in de woning. Het isolatiemateriaal doet immers de temperatuur van de wanden stijgen en daardoor moet u minder verwarmen voor eenzelfde kamertemperatuur.
 
De uitgaven die u doet voor een doorgedreve isolatie van muren, vloeren en daken worden op korte termijn terugverdiend, aangezien u aanzienlijk bespaart op de verwarmingskosten.
 
Ook in een bestaande woning loont het de moeite het dak te isoleren of de ramen met enkel glas te vervangen door hoogrendimentsglas.
 
De warmteverliezen van een woning zijn natuurlijk groter bij woningen met veel buitenwanden. Het is daarom belangrijk dat het aantal en de grootte van de buitenmuren zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
Denk eraan dat een woning met veel inspringende of uitspringende muren meer energie verbruikt. Ook de kostprijs van deze woning is groter. De funderingen, het dak, de gevels, de vloeren en de muren bepalen de kostprijs van de bouw.
 
Een energievriedelijke woning is dus ook kostprijsvriendelijk bij het bouwen !

10:54 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-05

Wat is een koudebrug ?

Een vaak gehoorde term, maar wat is het ?
 
Een koudebrug is een plaats waar de thermische isolatie onderbroken is tussen binnenmuur en buitenmuur. Op die plaatsen gaat veel warmte verloren en geeft aanleiding tot condensatie en schimmels.
 
In oudere gebouwen zijn de koudebruggen niet te tellen. Meestal is er geen spouw, waardoor buiten- en binnenmuur niet onderbroken zijn. Maar ook in nieuwe gebouwen zijn er nog te veel koudebruggen; vaak aan lateien boven ramen en deuren die in één stuk worden gegoten, ook vaak vloeren en gewelven. Maar ook soms door onoplettendheid tijdens het metsen. Mortel valt op een spouwanker, waardoor er een kontakt bestaat tussen binnenmuur en buiten met nare gevolgen tot gevolg.

21:38 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wat is de lambda-waarde ?

De warmtegeleidingscoëfficient (W/mk) of lambda-waarde geeft aan in welke mate een bepaald materiaal de warmte geleidt. Hoe gemakkelijker de geleiding van warmte, hoe hoger de coëfficient. Met andere woorden: hoe LAGER de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

20:31 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wat is de k of U waarde ?

De k of U - waarde of warmetedoorgangscoëfficiënt (W/m²K) staat voor het warmteverlies per m² (vierkante meter) en per seconde voor een temperatuursverschil van 1 graad Celsius tussen binnen- en buitenzijde van een ruimte.
Met andere woorden, de k of U-waarde geeft dus aan hoeveel warmte per seconde door 1 m² verloren gaat. (dak, muur, glas, vloer,..).
Hoe LAGER de k of U-waarde, hoe beter een bouwdeel isoleert.
 
Opmerking : k is voor een totale wand, vloer, ... samenstelling
                    u is voor een materiaal op zich (glas)
 


20:27 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |